top of page
Wat?

Op basis van natuurlijk organiseren biedt GNG Consultancy middels advies en coaching ondersteuning op de volgende deelgebieden:
 

 • Strategisch management (toekomst)
  De organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen van toekomstplannen op basis van: de visie op de toekomst, de sterke/ zwakke punten en de kansen/ bedreigingen van de organisatie.

 • Managementsystemen (heden)
  Het bedrijf ondersteunen bij het beheersbaar maken en verbeteren van de prestaties van de organisatie, door middel van het organiseren, vastleggen en evalueren van afspraken/ processen, zodanig dat de gestelde doelen op effectieve en efficiënte wijze worden gehaald. Veel van onze klanten hebben managementsystemen die ook extern getoetst worden volgens erkende normen zoals ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18001 etc..

 • Verandermanagement/ Managementvaardigheden (van heden naar toekomst)
  De kennis en vaardigheden met betrekking tot het bestuurbaar en beheersbaar maken van de organisatie overdragen aan de ondernemer/ het management en de medewerkers van het bedrijf. De nadruk hierbij ligt op het formuleren van heldere leerdoelen en deze om te zetten in waarneembaar gedrag.

   

Het bovenstaande totaalconcept staat garant voor een effectieve advisering met blijvende waarde voor het bedrijf.

Waar nodig werken wij ook samen met andere organisaties zoals Natuurvisie (voor daadwerkelijke inspiratie uit de natuur) en Inception (software ter ondersteuning van managementsystemen).

bottom of page