top of page

In het veranderende tijdperk waarin we leven zijn veel organisaties op zoek naar antwoorden op dilemma's, uitdagingen en problemen. Antwoorden op vragen zoals geschetst op de homepage. Veel organisaties lopen vast bij het bedenken van oplossingen of vernieuwingen. Gebrek aan creativiteit, tijd, samenwerking of zelfs financiële noodzaak zijn hier vaak debet aan. Als deze situatie wat langer aanhoudt, wordt er al snel gezegd "dat werkt hier toch niet", "geen idee hoe we dit moeten verbeteren", "we hebben alles al geprobeerd" waardoor het potentieel van de organisatie en haar medewerkers niet ten volle wordt benut.

 

Maar hoe vind je hier nu antwoorden op in een voor iedereen onbekend terrein? Door te kijken naar oplossingsrichtingen in de natuur. De natuur is namelijk een zelfsturend (eco)systeem dat zichzelf al 3,95 miljard jaar in stand weet te houden. Het aanpassen aan een veranderende context met behoud van continuïteit staat aan de basis van deze succesformule. Hierbij kopiëren wij de natuur niet blind, maar gaan op zoek naar mogelijke oplossingsrichtingen in de natuur en deze vertalen naar uw organisatie. "Natuurlijk organiseren" noemen wij dat. Wij zijn er van overtuigd dat er op deze wijze voor alle dilemma's, uitdagingen en problemen oplossingen te vinden zijn.


Natuurlijk organiseren

Bijna alle thema's die binnen organisaties aan de orde komen, kennen hun weerschijn in de natuur. Het betreft voor ons vooral de volgende thema's:

  • Samenwerking

  • Leiderschap

  • Innovatie

  • Verandermanagement

  • Procesmanagement

  • Wendbaarheid

  • Communicatie

  • Cultuur

 

Benieuwd hoe Natuurlijk organiseren u kan helpen bij uw vraagstukken op bovenstaande terreinen, lees verder op de pagina "Wat", of neem vrijblijvend contact op voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek.

Waarom?

Waarom?

bottom of page